- Straż Miejska
Wtorek, 17 lutego 2009 r.

Rycerz w świetlicy

Wczoraj w świetlicy profilaktycznej MOPR przy ulicy Gałczyńskiego 9 odbyła się nietypowa pogadanka. Strażnik miejski w zbroi średniowiecznego rycerza rozmawiał o zwyczajach i obyczajach rycerstwa króla Władysława Łokietka oraz o bezpieczeństwie tu i teraz, czyli na włocławskich ulicach.

Strażnikom zależało, aby w tej niecodziennej formie promować bezpieczne i społecznie pożądane zachowania wśród dzieci młodzieży. W trakcie spotkania była mowa o sposobach unikania zagrożeń oraz o odpowiedzialności za popełnione czyny zabronione, tak niegdyś, jak i w czasach współczesnych. Zainteresowanie młodych ludzi potwierdziło słuszność przeprowadzonej akcji profilaktycznej. Na zakończenie spotkania młodzież pokazała strażnikom własne umiejętności – tańcząc breakdanca.

Kolejne spotkanie strażnika-rycerza odbędzie się w przyszłym tygodniu w świetlicy profilaktycznej przy ulicy Zakręt. (NS)

© Darek Zieliński - Kujawska Chorągiew Władysława Łokietka | Popowski.NET